SYÖMISEN KANSSAKULKIJA - Oppaasi tasapainoisempaan kehoon

Jokaisella meillä on oma sisäänrakennettu viisautemme, joka ohjaa meitä kehon ja mielen yhteistyön kautta pysyvään tasapainotilaan. Ulkoa ohjautuvat tai joskus jo lapsuudesta asti opitut omalle keholle vääränlaiset mallit saattavat estää ihmistä olemasta yhteydessä omaan sisäiseen viisauteensa. Elämän matkan varrella joko luottamus omaan kehoon on jäänyt rakentumatta tai olemme hukanneet luottamuksen kehon ja mielen yhteistyön toimimiseen. Olemme kenties alkaneet kontrolloida syömistä ja liikkumista tai jättäneet kehon lähettämät viestit kuulematta. Syystä tai toisesta olemme alkaneet toimia toisin kuin omalle hyvinvoinnille olisi parhaaksi. Tuloksena tästä on seurannut kehon epätasapainotila, jossa luottamus sisäiseen viisauteen tai kykyyn havaita kehon viestejä on hukassa. Kun olemme tasapainotilassa, pystymme tunnistamaan kehon lähettämät viestit. Toisinaan tähän tasapainotilaan pääseminen ei onnistu kuitenkaan omin neuvoin, vaan matkalle tarvitaan mukaan kanssakulkija.

Kehon epätasapainotilan seurauksena oma suhde syömiseen voi olla häiriintynyt ja omalle keholle vääränlainen malli on saattanut johtaa esimerkiksi vuosien laihdutuskuurikierteeseen, joskus jopa syömishäiriöön saakka. Kehon ja mielen yhteyden ongelmissa myös syömiseen liittyvät asiat voivat viedä liiankin suuren osan ajatuskapasiteetista. Fyysisellä tasolla keho voi epätasapainotilassa olla yhtälailla omaan hyvinvoinnintilaan nähden ali- tai ylipainotilassa. Oireina voi olla myös esimerkiksi erilaisia vatsaoireita, yliherkkyyksiä tai matala-asteista tulehdusta.

Hyvinvointikonsultaatiossa ohjataan asiakasta hänen omalle henkilökohtaiselle polulleen, matkalle kohti oman kehon ja mielen yhteistyötä. Tilanteet ovat aina yksilöllisiä ja tavoitteena onkin optimoida juuri Sinun elämäntapasi (mm. ravitsemus, liikkuminen ja palautuminen) kohti Sinun kehosi tarvetta. Konsultaation aikana etsitään yhdessä luotto omaan kehoon, omat keinot pysyvään sisältä käsin ohjautuvaan muutokseen ja tätä kautta kehoa epätasapainotilasta kohti tasapainotilaa. Joskus tarvitaan merkittäviäkin muutoksia omiin syömis-, liikkumis- ja palautumistapoihin tai intensiivistäkin puhdistusjaksoa, jotta yhteys omaan viisauteen löytyy. Toisinaan taas hyvinkin pienillä viilauksilla ja ajatusmallien muutoksilla päästään tasapainotilaan. Usein suurimmat muutokset matkan aikana tapahtuvat kuitenkin mielen tasolla.

Annukka on työskennellyt yli viisitoista vuotta psyykkisen ravinto-ohjauksen parissa sekä erikoissairaanhoidon syömishäiriöyksiköissä. Koulutukseltaan Annukka on terveystieteiden maisteri (ravitsemustiede pääaineena), pitkän linjan joogaohjaaja sekä Ayuervedahoitaja. Matkan varrella Annukan oma mielenkiinto on suunnannut opiskelemaan itsenäisesti funktionaalista ravitsemusta sekä kerryttämään tietoa erilaisista ruokavaliosuuntauksista. Hyvinvointikonsultaatiossa lähdetään tarkan ravintoainetason analysoinnin sijasta kartoittamaan tilannetta holistisesta näkökulmasta, ihmisen kokonaisvaltaisuudesta. Käyntikertojen määrä suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Ensimmäiselle konsultaatiokäynnillesi voit valmistautua pitämällä viikon ajan päiväkirjaa syömisestä, liikunnasta, mahdollisista vatsaoireista ja syömiseen liittyvistä ajatuksistasi. Konsultaatiokäynnille voit tulla myös ilman mitään ennakkovalmisteluita.

Ota yhteyttä

Hinnasto